پرتاب سه ماهواره ناسا برای مطالعه طوفان‌ها

ناسا ماموریت جدیدی را برای مطالعه طوفان‌ها و تاثیرات آنها بر مدل‌های اقلیمی انتخاب کرده است. منبع

دیدگاهتان را بنویسید