پرداخت به موقع بیمه ضامن طرح درواردر گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اشاره شد؛

چالاکی مدیر داروخانه 29 فروردین گفت: در ابتدا اجرای طرح نسخه الکترونیکی مشکل بود. اما سازمان ها و بیمه ها هم اکنون پای کار آمده اند از جمله بیمه های درمانی و اجتماعی و شرایط مساعد است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر در داروخانه 29 فروردین 90 درصد نسخه های بیمه سلامت و 80 تا 90 درصد نسخه های بیمه اجتماعی الکترونیکی است. البته برخی داروخانه ها مانند 29 فروردین، 13 آبان و هلال احمر به دلیل مراجعه مردم از سراسر کشور همچنان نسخه کاغذی دارند. به همین دلیل نمی توانیم نسخه کاغذی را به طور کامل حذف کنیم و همیشه باید درصدی را برای نسخه کاغذی در نظر بگیریم. در این زمینه بیمه ها و وزارت بهداشت با ما همکاری داشته و همفکری دارند.

رئیس داروخانه 29 فروردین تاکید کرد: با الکترونیکی شدن نسخه ها بسیاری از مشکلات از جمله ناخوانایی برطرف شده است و سازمان های نظارتی باید در خصوص تخلفات و چالش های دارویی اظهار نظر کنند.

چالاکی درباره میزان بدهی بیمه ای گفت: بدهی بیمه با اقدام نهادهای نظارتی رفع شد; اما نباید متناوب باشد. تامین اجتماعی تمامی بدهی های 1400 و نسخه الکترونیکی 1401 را پرداخت کرده و اکنون فقط نسخه کاغذی 1401 پرداخت نشده است که مبلغ کمی است.

رئیس تامین اجتماعی یادآور شد: پرداخت بیمه هم اکنون مهم است. زیرا پرداخت به موقع بیمه ضامن طرح دروار است.

دیدگاهتان را بنویسید