پرونده ثبت ملی تفرش بررسی شد

طی نشستی در تهران پرونده ثبت ملی شهرستان تفرش در استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. منبع

دیدگاهتان را بنویسید