پیرترین دوقلوهای جهان در گینس ثبت شدند

اومنو سومیاما" و " کومه کوداما" خواهران دوقلوی ژاپنی با گذشت 107 سال و 330 روز از عمرشان به عنوانمنبع

دیدگاهتان را بنویسید