پیشرفت ها و توانمندی های درونی کشورمان را بهبود خواهیم بخشید

نماینده مردم در مجلس گفت: سرنوشت کشور و وضعیت اقتصادی را به مذاکرات پیوند نمی زنیم و سایر موضوعات کشور مانند پیشرفت ها و توانمندی های درونی کشورمان را بهبود خواهیم بخشید.منبع

دیدگاهتان را بنویسید