پیشنهاد روسیه برای تشکیل مکانیسم ۳+۳ جهت حل مسائل قفقاز

وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کرده برای حل و فصل مسائل قفقاز مکانیسم جدیدی موسوم به ۳+۳ تشکیل شود. منبع

دیدگاهتان را بنویسید