پیشنهاد قزاقستان برای سرمایه گذاری در بنادر ایران
تهران-ایران- رئیس جمهور قزاقستان از سرمایه گذاری مشترک «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» در بنادر ایران به عنوان عاملی برای توسعه این اتحادیه قدردانی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید