پیشه حشمت الله فلاحت: زباله دان روس ها شدیم/ کیهان: شعار نه شرقی نه غربی قدیمی بود – تابناکحشمت الله فلاحت پیشه: نگاه همه کشورهای حاضر در بحث برجام به ایران یک فرصت و یک خاکریز است و باید بپذیریم که روسیه ایران را خاکریز می بیند و این یک واقعیتی است که وجود دارد. قبل از انقلاب، آمریکا ایران را یک داک در برابر روسیه می‌دید و بعد از انقلاب روسیه، ایران ایران را یک داک در برابر آمریکا می‌دید.

دیدگاهتان را بنویسید