پیشگیری از متاستاز تومور با به خواب بردن سلول‌های سرطانی!

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافته‌اند که شاید به خواب بردن سلول‌های سرطانی با کمک یک دارو بتواند به پیشگیری از بازگشت بیماری و متاستاز تومور کمک کند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید