چوب تعلیق؛ آخرین قسمت بازی تاج و تخت – The Shining


با اتفاقاتی که در 48 ساعت گذشته رخ داده است، بازگشت متهمان یا عاملان ویلموتس گیت به فوتبال دشوارتر از همیشه به نظر می رسد.

به گزارش تابناک ورزشی؛ با وجود اینکه اسامی نامزدهای حاضر در این انتخابات اعلام شده است، فرهیختگان در مطلبی که از خبرنگارش شنیده است، نوشته است که هنوز تایید نهایی نامزدها انجام نشده است و طبق آیین نامه فیفا افرادی هستند که پرونده های باز هستند. واجد شرایط ورود به انتخابات نیست، اما ظاهرا هیچ قانون و مقرراتی نتوانسته مانع بازگشت برخی افراد به فوتبال شود.

به نظر می رسد تهدیدهای مکرر به تعلیق رنگ باخته و در سایه مطالبات عمومی برای اجرای قانون و اراده دستگاه های قضایی و نظارتی در نحوه برخورد با متخلفان و قانون شکنان، ریسمان های پوسیده در حال چنگ زدن است. خارج از مرزها کارساز نخواهد بود و بازیگران نمایش تلخ ویلموتس گیت نمی توانند زیر چتر حفاظت باشند. فیفا از عدالت فرار می کند.

دیدگاهتان را بنویسید