چگونه نماز عید قربان خوانده می شود؟ – درخشان


حضور چهره های مختلف سیاسی در نماز عید قربان - تابناک | تاناک

نماز عید فطر دو رکعتی است که نمازگزار در رکعت اول بعد از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر و بعد از هر تکبیر یک قنوت بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگر بگوید و رکوع کند. و دو سجده به جا آورد و برخیز.
سپس در رکعت دوم چهار رکعت و بعد از هر رکعت قنوت و رکعت پنجم و رکوع بخواند. بعد از رکوع، دو مرتبه رکوع کند و تشهد را بخواند و بر نماز سلام کند.

به گزارش «تابناک»، احکام نماز عید فطر به شرح زیر است:

1. نماز عید و قربان در حضور امام علیه السلام واجب است.
2. نماز عید فطر و قربان در زمان غیبت مستحب است.
3. وقت نماز عید از روز اول عید تا ظهر است.
4. مستحب است قبل از نماز عید غسل کنیم.
5. برای نماز عید قرآن خاصی وجود ندارد. بهتر است در نماز اول وقت قرآن 91 (شمس) و در نماز دوم قرآن 88 (غاشیه) یا در نماز اول وقت قرآن 87 (عالی) و در نماز اول 91 (شمس) قرائت شود. دعای دوم . لاک دوم.
6. نماز عید را برای نماز و اقامه نمی خوانند، بلکه سه مرتبه می خوانند: «نماز».
7. امام جماعت بعد از نماز در مقابل مردم می ایستد و مانند نماز جمعه دو سخنرانی متوالی و همزمان به توصیه و بیان مسائل سیاسی و اجتماعی می پردازد. مصرف خود را بیان کنند.

نماز عید

خدایا مردم مغرور و بزرگ و حسود و جبر و غفور و مهربان و پرهیزکار و غفور در این روز دعا کن که عید سعید فطر را بر مسلمانان و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و مداخله در همه خیرات قرار داد. آنچه در آل محمد و آل محمّد وارد شد، مرا محمّد و آل محمّد را از هر شرّ و درود بر او بیرون کن. خدایا خیرت را طلب نکن و از بندگان صالحت مخواه و از بندگان مخلصت روی گردان.
خدایا تو لایق عظمت و سربلندی و سخاوت و قدرت و بخشش و رحمت هستی. روزی که برای مسلمانان عید فطر قرار دادی و برای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از تو دوری جست و استغفار کرد، مگر عزت و برکاتی که به او و فرزندانش عطا فرمودی. و بدان که خیر و سعادت من چیست و بر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) و آل او درود فرست و هر بدی را از محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) دور کن و از تو در خاندان او بهره مند شو و او را رها کن. محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سلامت باد. خداوند! بهترین چیزی را که بنده صالح از تو بخواهد از تو می خواهم و به تو روی می آورم که بنده صالح در آغاز پناه گرفته است.

مراسم دعای عید سعید فطر به شرح زیر است:

خداوند متعال در سوره اعراف آیه 31 می فرماید: «أَتَخْرُوا أَنْ أَجْرَالِکَ مِنَ الْمُسْجِدِ…» یعنی وقتی به مسجد رفتی زینت هایت را بردار. برای همه فرزندان آدم به عنوان یک قانون جاودانه نوشته شده بود که قدمت آن به قرن ها قبل می رسد که می توانید هنگام رفتن به مسجد زیور آلات خود را بیاورید.
این عبارت هم می تواند به زینت جسمانی اعم از لباس آراسته، آراستن مو، استفاده از عطر و غیره اشاره داشته باشد، بلکه به زینت روحی یعنی صفات و صفات اخلاقی انسانی و خلوص نیت و اخلاص اشاره داشته باشد. اگر ببینیم در بعضی از روایات اسلامی فقط لباس خوب یا شانه کردن مو ذکر شده است، اگر ببینیم فقط نماز عید و جمعه ذکر شده دلیل بر انحصار نیست، بلکه مصادیق روشن است و اگر ببینیم که زینت در برخی از روایات به معنای رهبر و رهبر شایسته تعبیر شده است، دلیل گستردگی این آیه اعم از تمام تزئینات ظاهری و باطنی است.
در کتاب مقنعه آمده است: سنت در عید فطر بعد از نماز و قبل از نماز عید است.
امام صادق علیه السلام می فرمایند: اگر در روز عید فطر برای رسول الله صلی الله علیه و آله عطر می آوردند، ابتدا آن را به همسران خود می داد.

دیدگاهتان را بنویسید