چین نسبت به پیامدهای منفی ادامه جنگ در اوکراین هشدار داد
تهران – ایرنا – چین گانگ وزیر امور خارجه چین در دیدار با اولاف شولتز صدراعظم آلمان هشدار داد که ادامه جنگ در اوکراین پیامدهای منفی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید