کارشکنی مسئولان شهرداری / آقای شهردار دست از مسئولان بی کفایت بردارید!


انسیه ابوبصیر عضو شورای اسلامی شهر زنجان گفت:وگو وی به خبرنگار فارس در زنجان گفت: با احتیاط نزدیک به یک سال از نامه صریح وزارت کشور مبنی بر تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر می گذرد و حداقل چندین جلسه رسمی با حضور اعضای شورا و مدیران برگزار شده است. مسئولین مرتبط و تاکید بر این موضوع، متاسفانه باز هم شاهد هستیم که وضعیت 350 جانباز محدود است.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان در خصوص تغییر وضعیت ایثارگران افزود: این موضوع از نظر ذهنی چندین بار در دستور کار مورد تاکید قرار گرفته است. کار بود اما خرابکاری و سهل انگاری قابل توجه است.

ابوبصیر به مصاحبه معاون شهردار زنجان در خصوص تغییر وضعیت نیروهای ایثارگر شهرداری اشاره کرد و گفت: متأسفانه پس از یک سال پیگیری علی رغم ابلاغ دستورالعمل و بیان صریح دیوان حقوق اداری، می شود.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: این بی توجهی و کارشکنی معاونان ذیربط توسط شهردار بجد قابل تامل و عمل است و هرگز در تاریخ ایثارگری این مرز و بوم وجود ندارد. و رونق ما نمی دانستیم.

وی افزود: زمانی که پدران این عاشقان وقت به کیان داشتند. به دفاع از و افتخار این مملکت لحظه ای درنگ نکرده است چه آنهایی که در این راه جان خود را فدا کرده اند و چه دلاورانی که مانده اند و دیده اند که چقدر سخت است و در ازای احقاق حقوق فرزندانشان چه بهانه ای نمی آورند. .

ابوبصیر خطاب به شهردار زنجان با اشاره به تاکیدات مکرر و شفاهی بر تضییع حقوق کارگران گفت: مسئولین تضییع حقوق کارگران شهرداری و نادیده گرفتن حقوق آنان.

انتهای، آخر پیام / 73005
این را در صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید