کاریکاتور/ دستمزد کارگران فقط 35 درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد!

جزئیات دخل و خرج خانوارهای شهری و روستایی/ دستمزد کارگران فقط 35 درصد هزینه‌های خانوار را پوشش می‌دهد / در سال 99 نسبت حداقل دستمزد سالانه کارگران به متوسط هزینه سالانه برای یک خانوار شهری و روستایی به ترتیب 35.3 درصد و 64.2 درصد بوده است.source article

دیدگاهتان را بنویسید