کار گروه های جهادی باید تخصصی شوددیدار صمیمی فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با نمایندگان انجمن جهادگران استان کرمان امروز در مهمانسرای سپاه ثارالله استان کرمان برگزار شد.

سردار معروف در این جلسه گفت: آنچه شما انجام می دهید بزرگترین باقیمانده صالحان است و در هیچ مقیاس مادی قابل مقایسه نیست. زیرا امید سربازان خداست و شما به جامعه امید می دهید و هر که امیدوار باشد بیشتر به بندگی خدا می رود و اجر او نصیب شما می شود.

می گوید: بسته های معیشتی، آبرسانی، سدسازی، همه اینها و… امید می آفریند.

به گفته فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان در کار مؤمنانه جهاد ابتدا باید خودمان را بسازیم و بعد مردم را بسازیم و اگر خودمان را بسازیم حاج قاسم سلیمانی تولید می شود و ایده شهید سلیمانی می شود. برای مردان و زنان ایجاد شود.

وی گفت: فعالیت های جهادی باید به کارگاه اردویی تبدیل شود و اگر مجالس به اردو تبدیل نشود، کارساز نخواهد بود.

سردار معروفی می گوید: در سیل شرق فعال هستیم و باید در نظر داشت که بحران ها توسط ساکنان منطقه شکسته می شود.

وی گفت: باید در کمپ و در کمپ محلی مطالبه گری شود مطالبه گر و همه باید کار کنند و ما باید بقیه را بیاوریم.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: کار در گروه های جهادی باید تخصصی باشد و اگر کار تخصصی باشد ابزار فعالیت ها فراهم می شود.

وی می گوید: شاخص های فقر ما در جنوب استان کرمان بدتر از سیستان و بلوچستان است که باید درج شود و نگاه به شرق و جنوب استان عوض شود.

به گفته سردار معروف تعادل در خدمات رسانی در تمام مناطق استان کرمان باید دیده شود.

وی با ایجاد صندوق های اشتغال زایی و اجرای شعار سال گفت: کار گروه جهادی باید واقعی و واقعی باشد و به دنبال آمار نباشیم و 3800 گروه جهادی واقعی و کوشا باشند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: فعالیت و کار گروه های جهادی باید واقعی، علمی و هوشمندانه باشد و از همه توانمندی ها و افراد مختلف با سیاست های مختلف استفاده کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید