کامیار: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری و پرونده سازی نیست

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری و پرونده‌سازی بی مورد برای مدیران نیست.منبع

دیدگاهتان را بنویسید