کاهش زاد و ولد در لرستان/ به سرعت پیر می شویم! – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانفریبرز امیری در مصاحبه ای گفتن خبرنگار مهر با خطاب به قانون حمایت از جوانان و خانواده گفت: در قالب این قانون مشکلات این حوزه به عنوان مسائل مشکل آفرین تعریف شده است.

وی با بیان اینکه بیش از نیمی از وزارت کشور و نهادهای مهم و تاثیرگذار در ستاد ملی جمعیت عضویت دارند، گفت: ستادهای استانی جمعیت نیز در استان ها و از جمله تشکیل شده است.

کاهش زاد و ولد در لرستان

مدیرکل ثبت احوال لرستان گفت: در سال گذشته 24 هزار و 293 واقعه ولادت در استان به ثبت رسیده که نسبت به سال قبل 4.4 درصد کاهش داشته است.

امیری با بیان اینکه 13 هزار و 13 تولد پسر و 11 هزار و 280 دختر بوده است، ادامه داد: در مجموع از هر 115 پسر، 100 دختر متولد شده است.

به گفته وی، از مجموع ولادت های منطقه 15 هزار و 453 مورد در شهرها و 8 هزار و 840 مورد در روستاها به ثبت رسیده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان طی یک سال گذشته شاهد تولد ۶۷ نوزاد در هر روز و هر شب در استان بود، افزود: در هر ساعت سه نوزاد در استان متولد شد.

امیری با بیان اینکه 495 مورد ولادت در استان دو کولو و 11 مورد نیز سه است کولو وی بیان کرد: در دهه 50 زاد و ولد حدود 15.5 میلیون نفر، در دهه 60 – 19.5 میلیون نفر، در دهه 70 – 12.5 میلیون نفر، در دهه 80 – 12، 8 میلیون نفر، در دهه 90 نیز 13.5 میلیون نفر بود. میلیون نفر. .

ما به سرعت به سمت پیری پیش می رویم

وی با تاکید بر اینکه در دهه 70 و 80 باید اوج رشد جمعیت را داشته باشیم که متأسفانه این اتفاق نیفتاد، گفت: شانس بسیار کمی داریم زیرا متولدین آن دهه ها فرزندان قدرت را در آینده خواهند داشت. آنها را بیاورید کاهش می یابد.

نگران کننده تر این است که از این چهار پنج نفر، نیمی از آنها حتی بچه دار نمی شوند مدیرکل ثبت احوال لرستان ادامه داد: متولدین دهه 70 یعنی حدود 12.5 میلیون نفر به حد نصاب رشد جمعیت نمی توانند برسند. قرار بر این بود که در سال 78 این تعداد متأسفانه به یک میلیون و 800 هزار نفر برسد. این برنامه به گونه ای اجرا شد که در سال 1972 این تعداد به 1200000 نفر رسید.

امیری افزود: فرزند کمتر، زندگی بهتر دیگر کارساز نیست اگر بخواهیم به این وضعیت ادامه دهیم، 11 درصد جمعیت کشور سالمند هستند و به سرعت به سمت سالمندی پیش می رویم.

وی با اشاره به اینکه در 20 تا 30 سال آینده از مجموع 10 نفر، 4 تا 5 نفر سالمند و از عصا استفاده می کنند، گفت: بزرگترین نگرانی این است که نیمی از این چهار تا پنج نفر حتی بچه دار نشوند. ..

لرستان در بحث تولد رتبه چهاردهم را دارد

مدیرکل ثبت احوال لرستان در ادامه کل جمعیت لرستان در پایان سال 1401 را یک میلیون و 881 هزار و 914 نفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 953 هزار و 688 نفر معادل 50.7 درصد مرد و 49.3 درصد زن هستند.

رشد جمعیت در سال گذشته 78 درصد بود امیری گفت: یک میلیون و 208 هزار و 459 نفر در شهرها و 673 هزار و 155 نفر در روستاها زندگی می کنند.

وی با تاکید بر اینکه درصد رشد جمعیت در سال جاری بدون احتساب مهاجرت 78 درصد بوده است، گفت: لرستان در سال گذشته رتبه چهاردهم کشور را از نظر تعداد موالید کسب کرده است.

مدیرکل ثبت احوال لرستان با بیان اینکه لرستان رتبه هشتم ازدواج در کشور را دارد، گفت: همچنین لرستان رتبه هفدهم طلاق را دارد.

بیشترین تولد و طلاق در کدام شهرها است؟

شهرهای امیری که بیشترین زاد و ولد را در استان داشته اند به ترتیب هستند اتاق شکنخرم آباد دلفان خیلی دور. فلات کوهستانیسلس، پولداچتر، الیگودر، سلامبروجرد چگانی و در بارهاعلام کرد و گفت: در امر ازدواج نیز فلات کوهستانیدلفین سلامسلش، الیگودرز، بروجرد، خرم آباد، در بارهپولداچتر، چگانی و اتاق شکن آنها به ترتیب بیشترین تعداد ازدواج را دارند.

وی با اشاره به بیشترین آمار فوت و طلاق در شهرستان بروجرد گفت: خرم آباد، دلفان، سلام، فلات کوهستانی، در بارهAliguderz، Sesele و Poldachter در سری طلاق های زیر.

دیدگاهتان را بنویسید