کاهش 24 درصدی حجم سد فعلی سیستان و بلوچستانمحمدامین بارانی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: حجم آب مخازن سدهای سیستان و بلوچستان 25 درصد حجم کل مخازن است.

بارانی افزود: حجم آب مخزن 67 میلیون مترمکعبی سد ماشکید شهرستان سراوان با 19 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 41 میلیون و 330 هزار مترمکعب رسید.

سد خیرآباد با ظرفیت 27.3 میلیون مترمکعب و حجم آب قابل استفاده 15.78 میلیون مترمکعب شهرستان نیکشهر نسبت به سال قبل 5 درصد کاهش داشته است.

سد قبلی سرباز با ظرفیت 175 میلیون مترمکعب در حال حاضر با 6 درصد افزایش نسبت به سال قبل 121 میلیون و 620 هزار مترمکعب حجم آبگیری دارد.

بارانی گفت: 9.65 میلیون مترمکعب از کل ظرفیت سد 10.8 میلیون مترمکعبی شی کلک شهرستان چابهار برداشت و ذخیره شد که این رقم نسبت به سال قبل 83 درصد افزایش داشته است.

مخزن آب سد زیردان با ظرفیت 207 میلیون مترمکعب چابهار در حال حاضر 153 میلیون و 430 هزار مترمکعب است که نسبت به سال قبل 2 درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان افزود: نسبت حجم فعلی سد ماشکید به حجم کل مخزن 61.69 درصد، سد خیرآباد 57.80 درصد، سد قبلی 69.50 درصد، سد شی کلک 89.35 درصد و سد زیردان 74 درصد است. 12 است.

دیدگاهتان را بنویسید