کتاب | گزارشی درباره ساختاربندی دوباره علوم اجتماعی

کتاب «علوم اجتماعی را بگشایید؛ گزارشی درباره ساختاربندی مجدد علوم اجتماعی» نوشته ایمانوئل والرشتاین با برگردان مهدی معافی در انتشارات پگاه روزگار نو منتشر شد و به بازار آمد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید