کرملین: برای دیدار جدید پوتین و بایدن توافق شد

دیمیتری پسکوف روز پنجشنبه به رسانه ها گفت: روز گذشته در جریان دیدار نولند با دستیار امور بین الملمنبع

دیدگاهتان را بنویسید