کمیته اخلاق مشاور ارشد تابناک را 20 روز تعلیق کرد


به گزارش تابناک ورزشی، نامه غلامرضا رفیعی به فیفا و انتشار خبر کذبی که به عنوان تبریک و تشکر از فیفا از سوی فدراسیون منتشر کرد، به تنهایی می توانست به محرومیت مادام العمر این مشاور جنجالی منجر شود.

متن حکم تعجب آور کمیته اخلاق درباره مشاور جنجالی شهاب عزیزی خادم به شرح زیر است. کمیته اخلاق نظر خود را درباره مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال اعلام کرد.

کمیته اخلاق فوتبال مشاور ارشد رئیس جمهور را 20 روز تعلیق کرد

به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کمیته اخلاق اعلام کرد با توجه به مصاحبه غلامرضا رفیعی مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال و اظهارنظرهای متعدد در خصوص دریافت نامه فیفا، اظهار نظر در خصوص برخی از ارکان حقوقی کشور و مجلس محترم، جناب عالی و نظرات و مصاحبه های متعدد ایشان در رسانه های مختلف و لزوم رعایت سلسله مراتب و رعایت اساسنامه و جایگاه شورای حاکمیتی و رئیس فدراسیون فوتبال و وجود اخباری در خصوص انتشار نظرات خود در خصوص نظرات تصمیمات قوه قضائیه ماده 100 آیین نامه انضباطی و 65 آیین نامه اخلاقی فدراسیون فوتبال با توجه به شرایط موجود و به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به رابطه سالم بین تمامی عوامل ورزش فوتبال و صیانت از فوتبال. شهرت موضوع مواد 1 و 2 آئین نامه اخلاقی فدراسیون فوتبال و برای جلوگیری از آسیب ناگزیر ماهرانه تا بازگشت آرامش در فوتبال و حفظ منافع ملی و بنا به درخواست ریاست محترم دادگاه پژوهشی کمیته اخلاق، دستور موقت خاتمه هر یک از فعالیت های ایشان در عرصه فوتبال، فوتسال. و فوتبال ساحلی روز صدور این دستور صادر و اعلام شد.

لذا روز چهارشنبه 27 بهمن ماه ساعت 15 مشاور حقوقی رئیس فدراسیون فوتبال برای ارائه توضیحاتی در کمیته اخلاق حضور می یابد.

دیدگاهتان را بنویسید