کم آبی شدید در شهر صنعتی مراغهآقای اسعدیان گفت: خواسته اصلی صاحبان صنایع و تولیدکنندگان در حال انجام است کمبود آب شهرک صنعتی مراغه.

برای رفع این مشکل سخت تلاش خواهیم کرد تا صاحبان صنعت با خیالی آسوده در حوزه تولید فعالیت کنند.

برای جبران کمبود آب و رفع مشکل 30 لیتر آب در ثانیه نیاز است.

حل این موضوع نیازمند همکاری مسئولان استانی و شهرستانی برای رفع هر چه سریعتر کم آبی شهر صنعتی مراغه است.

به گفته صاحبان صنایع و کارگران آنها باید هر روز آب شرب شهر را تامین کنند.

با توجه به کمبود آب صنعتی و آب شرب، اجرای طرح توسعه و ایجاد واحدهای جدید در پارک صنعتی مراغه دچار مشکل شده است.

شهرک صنعتی مراغه دارای 55 واحد با 1500 نفر پرسنل می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید