کنترل و نظارت بر کیفیت آب در استان همدان تداوم دارد

حمیدرضا نیکداد، با اشاره به نگرانی های برخی شهروندان شهرهای استان همدان در رابطه با تغیمنبع

دیدگاهتان را بنویسید