کهگیلویه در آستانه وضعیت قرمز کرونایی قرار گرفت

61717c0f3c4d5_2021-10-21_18-11 رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهیگلویه با توجه به شروع پیک ششم کرونا گفت: این شهرستان در آستانه وضعیت قرمز قرار کرونایی گرفته است.

محمدطاهر طیب‌زادگان در همایش دست‌های شفا بخش که با همت خانه مشارکت مردم در سلامت شهرستان کهگیلویه و سازمان مردم نهاد ققنوس برگزار شده بود، کل جمعیت هدف واکسیناسیون بالای ۱۲ سال شهرستان کهگیلویه را ۱۰۶ هزار و ۴۲۰ نفر عنوان و اظهار کرد: جمعیت هدف روستایی نیز ۴۸ و هزار و ۷۱۱ نفر هستند.

وی افراد واکسینه دز اول را ۷۹ هزار و ۸۰۱ نفر معادل ۷۵درصد عنوان کرد.

طیب‌زادگان افراد واکسینه دز دوم را ۴۸ هزار و ۳۶۷ نفر معادل ۴۵.۴۵ درصد عنوان کرد.

وی افزود: ما اگر بخواهیم سبک ایمنی نسبی و چرخش ویروس کمتر باشد باید حداقل ۷۰درصد جامعه دو دز واکسن را دریافت کنند.

طیب زادگان کل تزریق واکسن هر دو دز را برای ۱۲۸ هزار و ۲۶۸ نفر عنوان و تصریح کرد: درصد نوبت اول شهری ۶۴ درصد و نوبت دوم ۳۶ درصد بوده است.

وی درصد واکسیناسیون نوبت اول روستایی را ۸۷ درصد عنوان و گفت: درصد نوبت دوم روستایی ۵۵ درصد بوده است.

طیب زادگان با توجه به اختلاف قابل توجه واکسیناسیون شهری و روستایی گفت: کمترین میزان تزریق واکسن در حال حاضر مربوط به شهر دهدشت است.

وی با توجه به شروع پیک ششم کرونا در کشور گفت: با توجه به روند صعودی بیماران در شهرستان، کهگیلویه به زودی در وضعیت قرمز قرار خواهد گرفت.

طیب زادگان گفت: شهرستان‌ کهگیلویه در روزهای اول واکسیناسیون پیشتاز بوده اما متاسفانه داریم به قعر جدول میریم.

وی خواستار همکاری دستگاه‌های فرهنگی، سازمان های مردم نهاد و ظرفیت ائمه جمعه و رسانه‌ها برای فرهنگ سازی و تشویق مردم نسبت به تزریق واکسن شد.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید