کودکان قربانی جهان به روایت آمار/ اینفوگرافی

615c66ac9023c_2021-10-05_18-22 در اینفوگرافی زیر مروری داریم بر آمار کودکان قربانی فجایع مختلف در سرتاسر جهان.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید