گرانی برنج از ۶۵ هزار تومان ممنوع استمالکی گفت:برنج جزو کالاهای اساسی محسوب می شود که قیمت 65000 تومان برای آن در نظر گرفته شده است و تخلف از این قیمت قطعا مشمول مجازات خواهد بود.

او می گوید: «عدم عرضه قطعاً یک برنامه محسوب می شود ثبت علاوه بر الزام به ارائه جریمه های اضافی، جریمه نیز در نظر گرفته شده است.

به گفته ملکی، اقداماتی از قبیل قطع خدمات دولتی، مانع تراشی پارچه، تخلف از جواز کسب و معرفی آن به عنوان انحصار از طریق رسانه های گروهی، بازدارنده محسوب می شود.

وی می گوید: به میزانی که انبارهای مازندران مملو از برنج و اجناس دیگر است، به شرط خودداری صاحب کالا از عرضه آن راضی کننده است، قصدش چیست؟ پاره شده و نه به قصد تصدیق جامعه.

به گفته ملکی، اگر فردی برنج را در انبار نگهداری کند و حتی قصد گران فروشی را نداشته باشد، برای جامعه تصدیق و تعادل تلقی می شود و مجازات هایی در نظر گرفته می شود.

وی گفت: در یک ماه گذشته مواردی داشتیم که شامل اقدامات تنبیهی بود.

به گفته ملکی ممکن است برخی تخلفات بازدارنده نباشد اما احتکار قطعا بازدارنده خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید