گشت فوریت های خدمات اجتماعی شهرداری تهران

گشت فوریت های خدمات اجتماعی شهرداری تهران عصر امروز با مشارکت سازمان رفاه ،خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران ،با هدف کمک به افراد بی خانمان و بی بضاعت انجام شد ، لازم بذکر است با سرد شدن هوا تمامی گرمخانه ها ،سامانسراها و همراه سراها شهر تهران شبانه روزی شده اندو به این افراد خدمات ارائه میدهند.source article

دیدگاهتان را بنویسید