گنبد سبز، زیارتگاهی تاریخی در نزدیکی مقبره سلطان خراسان


گنبد سبز بنایی تاریخی در قلب مشهد است که بنا بر دست نوشته ها آرامگاه یکی از علمای شیعه است و قدمت آن به دوران صفویه می رسد.

این بقعه اکنون در بلوک خیابان آخوند خراسانی مشهد قرار دارد و زیارتگاه زائران است.

این بقعه به شکل هشت ضلعی است که در وسط آن مقبره شیخی قرار دارد، با توجه به گفته ها و شواهد موجود می توان گفت: این بقعه در وسط باغ بزرگی قرار داشته است که در داخل این باغ بناهایی مانند قدیمی وجود دارد. دژ مشهد، قبرستان میرهوا. تکیه سید اسماعیل شاه حیدر ملقب به تکیه جناب شاه واقع شده است.

این باغ در نزدیکی شهر قرار داشت که پس از بزرگ شدن شهر به تصرف دولت درآمد و پس از احداث خیابان تنها قسمت کوچکی از آن باقی ماند.

پس از گسترش شهر و شروع ساخت و ساز در اطراف مقبره امام هشتم، بخشی از این باغ نیز تخریب شد، اما به دلیل اهمیت مقبره گنبد سبز، این بنا از تخریب در امان ماند و اکنون در محل قرار دارد. در خیابان آخوند خراسان مشهد و زیارتگاه زائران است.

قدیمی‌های مشهد می‌گویند نام این بنا از رنگ گنبد آن گرفته شده است و رنگ فیروزه‌ای مایل به سبز این بقعه آن را به گنبد سبز معروف کرده است.

گنبد سبز، زیارتگاهی تاریخی در نزدیکی مقبره سلطان خراسان

گنبد سبز، زیارتگاهی تاریخی در نزدیکی مقبره سلطان خراسان

دیدگاهتان را بنویسید