۱۰ قدم برای پیشگیری از نابودی زندگی مشترک

برخی اشتباهات در زندگی مشترک دیرتر قابل فراموشی یا بخشش از سوی همسر هستند، مواردی مثل «دعوا در حضور فرزندان»، «توهین و فحاشی»، «برگشت به گذشته» و موارد دیگر که گاه جبران‌ناپذیرند و پایه‌های زندگی را سست می‌کند. منبع

دیدگاهتان را بنویسید