۱۰ میلیون هکتار از اراضی خراسان جنوبی سند مالکیت کاداستری دارند

مدیرکل منابع طبیعی خراسان جنوبی گفت: ۱۰ میلیون هکتار از اراضی ملی و دولتی استان دارای سند مالکیت کاداستری یا تک برگ هستند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید