۱۳ استاد دانشکده داروسازی مشهد جزو یک درصد دانشمندان پراستناد جهان هستند

سرپرست دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: ۱۳ نفر از اعضای هیات علمی این دانشکده در لیست یک درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار دارند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید