۱۳ درمان خانگی برای از بین بردن درد دندان عقل

اگر دندان‌های عقل با سایر دندان‌ها هم راستا و هم تراز باشند، این دندان‌ها کاربردی و مفید هستند و می‌توانند در خوردن و جویدن مفید باشند. اما اگر دندان‌های عقل هم تراز و هم راستا با سایر دندان‌ها نباشند، می‌تواند باعث درد در طول روز و بی خوابی شبانه شود. منبع

دیدگاهتان را بنویسید