۱۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوبات سفر ریاست جمهور برای منابع طبیعی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان، از ۱۹۰۰ میلیارد ریال اعتبار مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به استان برای منابع طبیعی خبر داد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید