۲۰ سال تغییر طبیعت در ایران

جدیدترین آمار تغییر در عرصه‌های جنگلی، مراتع و بیابان‌ها که نشان از کاهش عرصه‌های طبیعی دارد. منبع

دیدگاهتان را بنویسید