۲۶۵ خانه خیرساز در استان فارس در دست ساخت استعباس خالقداری روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این انجمن از سال 83 تاکنون یک هزار و 146 مسکن برای خانواده های نیازمند در این استان ساخته و جایگاه خود را به عنوان انجمن پیشرو در کشور حفظ کرده است.

وی بر ادامه فعالیت انجمن با حمایت همه جانبه مسئولان در تامین زمین مناسب به ویژه در شهرهای بزرگ تاکید کرد و افزود: این انجمن هم اکنون 61 واحد در شهرستان های کازرون، 84 واحد در صدرا و 108 واحد در شهرستان های کازرون دارد. خرمبید.

خالقداری یکی از برنامه های بعدی مجمع خیرین مسکن ساز را ساخت سرپناه برای خانواده های دارای دو معلول عنوان کرد و افزود: مجمع خیرین تاکنون 469 پروژه ملکی، 30 پروژه در نی ریز، 4 واحد استهبان، 14 واحد لارستان، احداث سرپناه برای خانواده های دارای دو معلول، 4 واحد در نورآباد، 10 واحد در داراب، 6 واحد در اقلید، 12 واحد در آباده و 42 واحد در شیراز برای این خانواده ها در حال ساخت است.

وی همچنین با اشاره به سابقه فعالیت مجمع خیرین مسکن ساز استان فارس که در سال 1383 تاسیس شده است، گفت: پروژه هایی که تاکنون به بهره برداری رسیده یک هزار و 146 واحد بوده است که شامل 528 مجتمع احسان 1، 2، 3 و 4 پروژه می شود. شهر جدید.” صدرا، مجتمع 142 واحدی، یاس شهر، مجتمع 112 واحدی، نگارستان، خیابان نبی اکرم، شیراز، مجتمع 86 واحدی، بدر، بلوار پاسارگاد، شیراز، مجتمع 34 واحدی، ولی عصر صفاشهر، 140- واحدهای مجتمع احسان لارستان مجتمع 40 واحدی 28 واحدی داراب نی ریز و مجتمع 36 واحدی شهرستان سروستان.

دیدگاهتان را بنویسید