۲ ناخدای ایرانی، لنج پاکستانی با ۲۴ خدمه گرفتار طوفان را نجات دادند

ابراهیم میرزایی افزود: این لنج با کنترل و ناجی اداره بندر شهرستان جاسک تماس گرفت و درخواست کمک کرمنبع

دیدگاهتان را بنویسید