۲ هزار بازنشسته خراسان جنوبی وام ضروری دریافت می‌کنند

مدیر بازنشستگی کشوری خراسان جنوبی گفت: دو هزار نفر از بازنشستگان کشوری استان خراسان جنوبی وام ضروری 12 میلیون تومانی را دریافت می‌کنند.منبع

دیدگاهتان را بنویسید