۳ هزار تخت بیمارستان برای البرز کم است

نماینده عالی دولت در استان البرز گفت: برای تقویت امکانات بهداشتی و درمانی و ارتقا سرانه های تخت بیمارستانی از ظرفیت مشورتی تمامی صاحب نظران و افراد شاخص در این حوزه بهره برداری می کنیم و به طور قطع از روابط خود در سطوح ملی، بخش خصوصی و خیرین برای جلب مشارکت در این راستا استفاده خواهیم کرد.منبع

دیدگاهتان را بنویسید