۵ مهارت افراد موفق که در مدرسه یاد نمی‌گیریم

مهارت‌های دائمی قدیمی و منسوخ نمی‌شوند. شما بارها و بارها به آن‌ها اعتماد خواهید کرد تا زندگی خوبی بسازید؛ و خبر خوب این است که می‌توان این مهارت‌های دائمی را آموخت. منبع

دیدگاهتان را بنویسید