۶۵ هزار ایرانی با پیوند عضو به زندگی بازگشتند – خبرگزاری مهر | ایران و رویدادهای جاریبه گزارش خبرگزاری مهر، کتایون نجفی زاده در همایش آنلاین شعب انجمن اهدای عضو ایران، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 446 اهدای عضو در کشور انجام شده که 66 مورد افزایش نشان می دهد. درصد نسبت به سال گذشته (با 269 مورد).

وی در عین حال گفت: با توجه به شیوع کرونا، آمار اهدای عضو در سال 93 نسبت به سال قبل 53 درصد کاهش داشته و همچنین نسبت به 574 مورد اهدای عضو قبل از اپیدمی کرونا، 22 درصد کاهش داشته است. سلام.

یکی از اعضای کارگروه پیوند سازمان جهانی بهداشت (WHO) مسیر رو به رشد اهدای عضو در ایران را برجسته کرد و گفت: رضایت از اهدای عضو در ایران از 2 درصد در سال 1379 به 10.9 درصد در سال جاری افزایش یافته است.

وی، بازگشت به زندگی بیش از 65 هزار ایرانی با پیوند اعضا، ذخایر ارزی 250 هزار میلیارد تنی را به دلیل بومی سازی اهدای عضو در کشور و لزوم خروج از کشور و افزایش نیروهای کارآمد با ورود نیروها عنوان کرد. توانبخشی او این کشف را یکی از مهمترین موفقیت های اهدای عضو در ایران دانست.

نجفی زاده شعب را بازوی اجرایی انجمن برشمرد و با اشاره به فاصله قابل توجه اهدای اعضا در مناطق مختلف کشور، بر لزوم جدیت بیشتر شعب انجمن برای استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه استان ها تاکید کرد. .

دیدگاهتان را بنویسید