۷ نکته برای خوش‌بین بودن با وجود چالش‌های زندگی

بهبود دادن دیدگاهتان و خوش‌بین بودن به معنی چشم بستن بر بدی‌ها و تظاهر به نبود اتفاقات بد نیست، این کار به معنای دیدن نکات مثبت در موقعیت‌های مختلف است. در این جا نکاتی را برای ایجاد چنین نگاهی می‌خوانید. منبع

دیدگاهتان را بنویسید