10 سال دیگر مشهد آب آشامیدنی نخواهد داشت.داوری، رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد، گفت: بیشتر دشت‌های ایران بیش از 100 درصد از آب در گردش استفاده می‌کنند که منجر به کاهش آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها شده است.

او اضافه کرد: آب های زیرزمینی مشهد پیوسته رو به افول رفت و تبدیل به شور شد. و مخزن ما حدود 100 میلیون متر مکعب در سال کسری دارد.

رئیس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: شوری آب زیر پای مشهد بالا می رفت. و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است در 10 سال آینده با شرایطی مواجه شویم که آب زیر پای ما برای نوشیدن مناسب نباشد.

دیدگاهتان را بنویسید