3 دیپلمات آمریکایی در روسیه به دزدی متهم شدند

خبرگزاری تاس روسیه به نقل از وزارت خارجه این کشور گزارش داد سه نفر از کارکنان سفارت آمریکا در مسکمنبع

دیدگاهتان را بنویسید