5 شهر مازندران در حالت قرمز باقی ماندندطبق آخرین اطلاعات رنگ آمیزی کرونا در مناطق مختلف کشور، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، 5 شهرستان در فضای قرمز کرونا13 شهرستان نارنج و 4 شهرستان میاندرود، بابل، نور و عباس آباد در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

شهرستان های آمل، سوادکوه، قائم شهر، گلوگاه و نکا نیز در حالت قرمز کرونا قرار دارند.

بابلسر، بهشهر، تنکابن، جویبار، چالوس، رامسر، ساری، سوادکوه شمالی، سیمرغ، فریدکنار، کلاردشت، محمودآباد و نوشهر در وضعیت تاج نارنجی قرار دارند.

شهرستان های بابل، میاندورود، نور و عباس آباد در وضعیت زرد کرونا قرار دارند.

واکسیناسیون، استفاده از ماسک، سازماندهی تهویه مناسب در فضاهای بسته، رعایت و مراقبت های بهداشتی به ویژه در تجمعات الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید