6000 میلیارد بودجه دولتی مربوط به بیمه کشاورزی


به گزارش پایگاه خبری پدر رفسنجان، حسنی مدیرکل میوه های سردسیری و خشکبار معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی در سال های بعد: «تغییر اقلیم باعث افزایش بروز این مضرات و یا کاهش فراوانی آن ها شده است».

وی اولین و ساده ترین راه را برای یافتن ارقام پسته ای که می توانند از سرمازدگی بهاره نجات یابند یا آسیب جزئی ببینند، عنوان کرد و افزود: برای باغ نیز اجرای توصیه هایی به عنوان تغذیه مناسب در سال قبل می تواند از عوارض سرمازدگی بهاره بکاهد.

محمدابراهیم حسنی نژاد معاون صندوق بیمه محصولات کشاورزی نیز در این بازدید گفت: با توجه به سرمازدگی گسترده در استان کرمان از جمله رفسنجان و منطقه نوق باغات پسته در برخی مناطق به طور کامل و در برخی مناطق تخریب شده است. مناطقی بین 30 تا 90 درصد آسیب دیده اند.

وی در خصوص کمک های دولتی به کشاورزان آسیب دیده نیز گفت: پس از جمع بندی بازدیدها گزارشی به وزارت جهاد کشاورزی ارسال می شود و دولت مصمم است در حوزه های بانکی، سرمایه در گردش و بیمه کشاورزی کمک کند.

حسنی نژاد اذعان داشت: کل بودجه سهم دولت در رابطه با بیمه کشاورزی در قانون بودجه 144 حدود 6 هزار میلیارد میلیارد است.

انتهای پیام/ 80016 / ب
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید

دیدگاهتان را بنویسید