9 میلیون کارتخوان در یک مرحله از چرخه مبادله خارج شدنددر گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ مطرح شد؛

باشگاه خبرنگاران جوان – جعفریان گفت: یک میلیون دستگاه کارتخوان توسط سازمان امور مالیاتی و 4 میلیون دستگاه کارتخوان توسط بانک مرکزی از 13 میلیون دستگاه کارتخوان در کشور ساماندهی شد.

به گفته وی، هنوز نزدیک به 9 میلیون کارتخوان ثبت نام نکرده اند و تا پایان امروز مردم این فرصت را دارند تا با مراجعه به my.tax.gov.ir درخواست خود را برای غیرفعال سازی، حذف و یا ثبت نام مجدد ثبت کنند و تمام موارد خود را هدف قرار دهند. پذیرندگان …

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران می گوید: طبق آمار هنوز تعدادی از خوانندگان کارت های بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودیان و طبق قانون تخصیص داده نشده است. بانک مرکزی شما باید آنها را غیرفعال کنید.

دهقان، مدیرعامل شاپرک یکی از زیرمجموعه های بانک مرکزی گفت: حدود سه میلیون کارتخوان وجود دارد که هویت دارند اما معامله نمی کنند. دارندگان این دستگاه ها نیز می توانند در صورت نیاز کارتخوان خود را تا پایان امروز خاموش کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هنوز تصمیمی برای تمدید مهلت ثبت نام گرفته نشده است. افرادی که به طور کامل در این طرح ثبت نام نکرده اند نمی توانند از نظر اقتصادی فعال باشند.

در ابتدای آذرماه امسال حدود 3 میلیون دستگاه کارتخوان به دلیل فعالیت ناشناخته اقتصادی از دسترس خارج شدند.

بر اساس آمارها هنوز تعدادی از خوانندگان کارت های بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی توسط مودیان تخصیص داده نشده است و طبق قانون بانک مرکزی باید نسبت به غیرفعال سازی آنها اقدام کند.

انتهای پیام/

دیدگاهتان را بنویسید