926 نفر در بیله سوار مغانی واجد شرایط شرکت در نهضت ملی مسکن شدند.
اردبیل – ایرنا – مدیرکل صندوق مسکن استان اردبیل گفت: از یک هزار و 813 متقاضی ثبت نام در طرح ملی مسکن شهرستان بیله سوار، 926 نفر واجد شرایط مسکن شدند.

دیدگاهتان را بنویسید